top of page

DISCLAIMER

 

Bouwbureau IBW Goes verleent u hierbij toegang tot www.ibwgoes.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Bouwbureau IBW Goes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Bouwbureau IBW Goes spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bouwbureau IBW Goes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de getoonde beelden liggen bij Bouwbureau IBW Goes.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van dit beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouwbureau IBW Goes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek beeldmateriaal anders aangegeven is.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page